TISZASZIGET

Közösségfejlesztő Fórum

A „VEDRES ISTVÁN" FALUHÁZ - IKSZT, megújuló közösségfejlesztő–közösségtörődő céljainak megfelelően 2013. Február 28. nappal KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FÓRUM létrehozását kezdeményezte


A közösségfejlesztő fórum átfogó-általános célja:

1/ Olyan folyamat elindítása, mely lehetőséget nyújt a helyi közösségfejlesztés, közösségtörődés, élő környezetfejlesztés által felölelt területekkel kapcsolatos kérdések, igények, lehetőségek, aktualizálására, átbeszélésére és megoldások keresésére, kidolgozására.

2/ Olyan együttműködési cselekvési formák, „modellek”, jó gyakorlatok kidolgozása, megismerése, vagy éppen átvétele, melyek utat mutatnak a párbeszéden és kölcsönös tiszteleten alapuló, helyi közösségtörődő, közösségfejlesztő szerepvállalás felvállalásához, egy megújuló, elkötelezett közösségi együttműködés keretében, építve a kapott-veleszületett vagy az évek során megszerzett talentumokra, adottságokra.

3/ Olyan lehetőségek, „jó gyakorlatok” honosítása, helyi adaptációja, melyek a meglévő közösségfejlesztő – közösségtörődő kapacitást (szervezetek, egyesületek, csoportok, infrastruktúra, humán erőforrás, eszközpark, kommunikáció, PR) hatékonyságát fejleszteni vagy növelni tudják, illetve jelenleg rendelkezésre nem álló eszközök biztosításának tekintetében forrásokat, támogatásokat, szponzorokat tudnak mobilizálni.

A közösségfejlesztő fórum résztvevői - megszólítottjai:

A fórum résztvevői a Faluház által meghívott és részvételre felkért helyi kötődésű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok, közösségek, helyi társadalomformáló, közösségfejlesztő gazdasági és társadalmi, szereplők képviselői és vezetői. A fórum nyitott mindazok felé, akik azonosulni tudnak a fórum céljaival és alapelveivel, szeretnének önként hozzájárulni közösségünk élőkörnyezetének jobbításáért, beleértve azokat a magán személyeket is, akik munkájukkal, tehetségükkel, együttműködési jártasságukkal, javaslataikkal hozzá kívánnak járulni a helyi társadalom, a helyi közösség településfejlesztési, gazdasági, szociális, humanitárius, karitatív, művelődési, rekreációs, ismeretfejlesztési, lelki és szellemi felemelkedésének, fejlődésének szolgálatához.

A közösségfejlesztő fórum munkaasztalai:

A „Vedres István” Faluház - IKSZT, megújuló közösségfejlesztő–közösségtörődő céljainak megfelelően figyelembe véve a működési program keretében meghatározott tevékenységi területeket és megvalósítandó szolgáltatásokat-szolgálatokat, a fórum keretében a következő munkaasztalokat – fórum programterületeket fogalmazta meg és hozta létre:

1. Kulturális, művelődési és hagyományőrző közösségi programterület

Az ünnep együttes örömeihez, az életminőség gazdagításához, az esztétikai élményekhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi és egyházi kultúra értékeinek megismeréséhez kapcsolódó szolgálatok, előadások, rendezvények, bemutatók, hagyományőrző programok, találkozók, fesztiválok megvalósítása. A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához műhelyek, alkotóházak, bemutatók, kiállítások szervezése, működtetése.

 

2. Ismeretfejlesztési és kommunikációs közösségi programterület

A közösségfejlesztés, közösségtörődés, társadalomformáló közösségi szerepvállalás gazdasági, szociális, humanitárius, karitatív, művelődési, ismeretfejlesztési és településfejlesztési nonprofit aktivitásaival összefüggő oktatási, képzési, ismeretbővítési, ismeretterjesztési és tájékoztatási eszközök, alkalmak, projektek és tevékenységek megvalósítása. A település, a kistérség, a régió identitását formáló, meghatározó speciális természeti, környezeti, történelmi, kulturális, gasztronómiai, turisztikai, szabadidős, rekreációs, sport lehetőségek feltárása, közismertté tétele, ezekhez kapcsolódó turisztikai és rekreációs lehetőségek felkutatása, ösztönzése.

 

3. Szociális, karitatív és humanitárius közösségi programterület

Nonprofit szociális, karitatív és humanitárius lehetőségek feltárása, fenntartható modelljeinek megvalósítása. Veszélyeztetett és szegénységben élő gyermekek, fiatalok, nagycsaládosok, időskorúak vonatkozásában: Hazai és nemzetközi szolidáris akciók lehetőségeinek feltárása, aktualizálása. Karitász programok (élelmiszer, bútorzat, gyógyszer, ruházat, anyagi támogatás) szervezése és bonyolítása. A fiatalkori devianciák és az agresszivitás, kriminalizálódás, drogveszély, klikkesedés megelőzésére szolgáló programok megvalósítása.

 

4. Sport és rekreációs közösségi programterület

A közösségfejlesztés, közösségtörődés és helyi társadalomformáló közösségi szerepvállalás sport és rekreációs programjainak, lehetőségeinek feltárása, aktualizálása. Korosztály specifikus sport és rekreációs programok, mozgalmak, rendezvények, sorversenyek, táborok (…) honosítása. Az egészséges életmód, a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek fejlesztése, helyi, regionális és határon átnyúló folyamatokhoz történő csatlakozások megvalósítása. Ezekhez kapcsolódó népszerűsítő és kampányprogramok bonyolítása.

 

5. Egyházmissziós és evangelizációs közösségi programterület

Az egyház társadalmi és szociális tanításának, népszerűsítése, gyakorlati aktualizálása. Az egyház társadalmi és szociális tanításából adódó aktivitások, kezdeményezések megvalósítása. A történelmi egyházak missziós és evangelizációs, közösségfejlesztő, közösségtörődő és helyi társadalomformáló szerepvállalásának és szolgálatának támogatása. A keresztény közösségfejlesztés missziós, pasztorális és evangelizációs eszközrendszerének fejlesztése.

 

6. Gazdasági, gazdálkodói, termelői, vállalkozói és szolgáltatói közösségi programterület

A közösségfejlesztés, közösségtörődés és helyi társadalomformáló közösségi szerepvállalás nonprofit gazdasági, gazdálkodói, termelői, vállalkozói és szolgáltatói lehetőségeinek feltárása, fenntartható modelljeinek kidolgozása, helyi megvalósítása. Közösségi új non-profit gazdálkodói, termelői, vállalkozói és szolgáltatói munkahelyek létrehozásának segítése. A nonprofit gazdasági, gazdálkodói, termelői, vállalkozói és szolgáltatói tevékenységek ismereteinek és tapasztalatainak átadása képzési, ismertfejlesztési, ismeretterjesztési, jártasságfejlesztési és tájékoztatási eszközök és alkalmak keretében.

 

Közösségfejlesztő Fórum állandó résztvevői

Dél-Tiszai Vadásztársaság

SZIGET KAP-TÁR

Családokat Segítő és Támogató Regionális Egyesület

Tiszasziget Sport Egyesület

Tiszasziget SE - Kerékpár Szakosztály

Tiszaszigetért Baráti Társaság

Tiszaszigeti Polgárőr Egyesület

Tiszaszigeti Sellő Horgászegyesület

Tiszaszigeti Gazdakör

Nyugdíjas Klub

Római Katolikus Plébánia

Szent Antal Katolikus Általános Iskola

Csongrád Megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete

Sziget Alapítvány

Tiszaszigetért Alapítvány

Tiszasziget - Polgármesteri Hivatal

Vedres István Faluház - IKSZT

Vissza