TISZASZIGET

Sziget KAP-TÁR Családsegítő Egyesület

6756 Tiszasziget József Attila u. 32.
Tel: (+36) 30/565-52-15
e-mail: sziget.kap-tar@freemail.hu


Egyesületünk 2005-ben kezdte meg működését Tiszaszigeten, fő célját az alapítók egyöntetű akarataként, Alapító Okiratában, az alábbiakban jelölte meg:

  • A falvakban élő családok segítése, és támogatása, az alapvető értékrend megóvása.
  • A közösségi élet erősítése, a szabadidő hasznos, és tartalmas eltöltésének elősegítése.
  • A családok érdekeinek védelme, a hátrányos helyzetű családok esélyegyenlőségének elősegítése.
  • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, hagyományőrzés.

Egyesületünk fő feladataként, a családok és egyének megsegítésében a kölcsönös és hatékony együttműködésre fekteti a hangsúlyt.

„Ami igazán fontos, az, pénzért nem kapható”. – szoktuk mondani – Nem vásárolhatunk pénzért szeretetet, barátságot, figyelmet, törődést. Egyesületünk alapfilozófiája, hogy mindenkinek van valamilyen értékes tudása, tapasztalata, amit csak ő tud, és meg is akar osztani másokkal. Mindenki képes adni valamit. Akár azt, hogy elbeszélget valakivel, elkíséri az orvoshoz, süt egy tál süteményt, megvarrogatja az elszakadt ruhákat, vagy megszereli a csöpögő vízcsapot.

Egyesületünk információs hálózatán keresztül gyűjti össze a kéréseket – felajánlásokat, nevezzük őket „szívességkapcsolatoknak”, és arra törekszik, hogy ezek minél előbb egymásra találjanak.

Nevünkben is ezt jelenítjük meg: KAPcsolatokTÁRháza, röviden KAP-TÁR.

A magyar falvak jellemző része családi és szomszédsági kalákákban épült és fejlődött. Ezekben a falvakban, ma is segítik egymást az emberek, és a munkáért nem pénzzel, hanem munkával fizetnek, így adhatunk cserébe bármilyen más munkát, tudást, szabadidőt, és nem feltétlenül annak, akitől a segítséget kaptuk. Ezen, gondolat mentén alakítottuk ki egyesületünk, arculatát is. Nagyon fontos azonban a viszonosság, vagyis az, hogy a két oldal kiegyensúlyozott legyen, és ne forduljon elő, hogy valaki csak ad, de olyan se, hogy valaki csak kap! Ez az egyensúly a mások által segített embert, a sokszor alávetett, kirekesztett helyzetből, partnerré emeli, s immáron nem alamizsnaként kell elfogadnia a segítséget, hanem a helyi közösség aktív alkotójaként. Felébredhet benne is – a tőle elvárt viszontszolgáltatás miatt – a szolidaritás, a felelősségérzet. Egyesületünk, munkáját teljes diszkrécióval végzi, és a bizalomra építi. Nem titkolt célunk, hogy a szívességkapcsolatok ismét egymás felé fordítsák az embereket, hogy újra visszanyerhessék, az egymásba vetett hitüket. Ismét képesek legyenek, - úgy, mint régen – a jó szándékú segítségnyújtásra, és annak elfogadására.

Egyesületünk kulturális tevékenysége is jelentős közösségünkben. Hiánypótlásként, alapítványi pályázatokból és felajánlásokból 2009-ben létrehoztuk, a Tiszaszigeti Közösségi Könyvtárat, melyet minden Tiszaszigeti lakos térítésmentesen látogathat. A helyi Önkormányzat szintén pályázati forrásból 2012-ben egy, - a kor követelményeinek megfelelő - művelődési központot épített, ahol helyet kapott könyvtárunk is. Az együttműködés szép példája a könyvtár üzemeltetése, mely szorosan illeszkedik egyesületünk profiljába. Az így kialakított kapcsolatrendszerbe már új tagként 2013-tól, a Szegedi Somogyi Könyvtár is részt vesz, és új könyvekkel segíti olvasótáborunkat. Ebben a munkában mindhárom felet egy cél vezérel, nevezetesen a helyi közösség kulturális igényének maximális kiszolgálása. Egyesületünk, más civilszervezetekkel is igyekszik partneri viszonyt kialakítani. Különösen jó kapcsolatunk van, a Tiszaszigetért Baráti Társasággal, és a helyi Polgárőr Egyesülettel. Egyesületünk 2008 évtől, tagja az Országos Szegénységellenes Hálózatnak.

Márton Andrásné - elnök

 


 

Elnök

Márton Andrásné
Mobil: (+36)  30/ 59-41-555
http://szigetkaptar.5mp.eu

Vissza