TISZASZIGET

TISZASZIGET BELTERÜLETI CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETÉS III. ÜTEM


Tiszasziget Község Önkormányzata

TISZASZIGET BELTERÜLETI CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETÉS III. ÜTEM

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 39,96 MILLIÓ FORINT

Tiszasziget Község Önkormányzata a Területfejlesztési Operatív Program keretében TISZASZIGET BELTERÜLETI CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETÉS III. ÜTEM címen pályázatot nyújtott be 2016. április 5-én.

A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00002 sz. pályázat 2017. május 1-jén támogatói döntést kapott, mellyel a 100 %-os támogatási intenzitású 39 955 060,- Ft-os összköltségű projekt megvalósításra kerülhet.

 

A tervezett fejlesztés Tiszasziget község belterületén a Dózsa György utcában és az Aradi utcában valósul meg.

A fejlesztésre kijelölt terület 2 db öblözetet érint, az I.-t és a IV.-t.

I. öblözet: Önkormányzati befogadó csatorna a Dózsa György utcában – Dózsa György utca páros oldal a 6. számú házig valamint az Aradi utca a páratlan oldala a 340 helyrajzi számú útig.

IV. öblözet: Temesvári utcai önkormányzati befogadótól – Dózsa György utca páros oldal a 340 helyrajzi számú útig valamint az Aradi utca a páratlan oldala szintén a 340 helyrajzi számú útig.

A csapadékvíz csatornák a belterületen burkoltan kerülnek megtervezésre a kapubejárókban nagy részben 5 m-es átereszek beépítésével.A projekt által érintett csatornaszakaszok közvetlenül 59 db lakóház állagmegóvását jelenti és elöntését előzi meg. A belvízkároktól közvetlenül mentesített lakosság száma: 177 fő.

A projekt teljes megvalósításával létrejön 1300 méter nyílt-zárt, burkolt és földmedrű csapadékvíz elvezető hálózat.

A jelen projektben megvalósuló csatornák adatai:

- Nyílt felszínű burkolt vízelvezető árok: 961 fm

- Nyílt felszínű földmedrű vízelvezető árok: 39 fm                                                                              

- Zárt vízelvezető csatorna (30-as és 40-es): 300 fm

 

Vissza