TISZASZIGET

Tiszasziget agrár-logisztikai gyűjtőpont kialakítása


A Tiszasziget Község Önkormányzata térségi gazdasági környezet fejlesztése mellett kötelezte el magát a gazdaságélénkítés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

A Széchenyi 2020 időszak felhívásai adta lehetőségekkel élve a településen működő vállalkozások termék előállításhoz kötődő agrárlogisztikai fejlesztést és helyi termékek értékesítési lehetőségeket elősegítő infrastrukturális fejlesztést kívánunk megvalósítani.

Az ingatlanon egy helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai központ létrehozására kerül sor (csomagolás, tárolás, hűtőház).

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások teljesítése:

a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése  szolgáltatásként történő biztosítása

b) A fejlesztés célcsoportja a helyi termelők és az általuk termelt termékek

c) A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat a csarnok működtetését bérbeadással tervezi

d) A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa az önkormányzat, mint pályázó,

e) A csarnokot az önkormányzat üzemelteti majd, a megvalósítás helyszínén.

h) Eszközbeszerzést, konyhafejlesztést a fejlesztés nem tartalmaz

o) Akadálymentesítés: a csarnok az akadálymentesítésre vonatkozó előírásoknak megfelel.

p) Energiahatékonysági intézkedések a tervezéskor figyelembe vételre kerültek, azonban a csarnok elsősorban raktározási célt szolgál.

 

Illeszkedés a TOP céljaihoz

A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi termékek értékesítési csatornáinak infrastrukturális támogatását szolgáló agrárlogisztikai beruházások valósulhatnak meg.

A fejlesztés során agrárlogisztikai csarnok valósul meg, ami a helyi gazdáknak lehetőséget teremt termékeik megfelelő elhelyezésére, és további többlettermék termelésére. A termékei eladási volumene ezáltal emelkedik és a helyi termelők bevételei, jövedelme emelkedik

A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul a helyi termékek, helyi termelők piacra jutásához.

A beruházás nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat, közvetve hozzájárul a foglalkoztatás-növeléshez.

A csarnokban elsősorban zöldség és gyümölcs kerül tárolásra, hűtése kisebb részben csomagolása valósul meg.

 

Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez

A fejlesztések támogatják a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyek és inaktívak munkaerőpiaci részvételét (önkormányzati tagi részesedésű szociális szövetkezettel együttműködik, melyről megállapodás kerül benyújtásra, ami kitér a hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási lehetőségére).

 

Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

A fejlesztés eredményeképpen érintett vállalkozások, gazdálkodók száma minimum 10.

A fejlesztett terület nagysága: 304 m2

 

Vissza