TISZASZIGET

17. Ifjúsági fórum 1 - 2020


 

„Ifjúsági fórum 1.” - 2020. január 17. -  Tiszasziget, Vedres István Faluház

 

 

 

A tervezett tevékenység keretében évente kerül megrendezésre egy helyi fórum,minden alkalommal más célcsoporttal és a hozzájuk tartozó kulcspontikérdésekkel. Az egyik ilyen fórum, az Ifjúsági fórum. A fórum célja az ifjúság lehetőségeinek bemutatása a település jellegzetességeinek megfelelően a kisebb-nagyobb szervezett közösségek tevékenységén keresztül, az integrálódás fontossága valamint a jövőkép felvázolása.A fórum során lehetőség nyílik a lakossági véleményének megismerésére, amelyek iránymutatásulszolgálhatnak a döntéshozóknak ajövőbeli tevékenységeik tekintetében.Az ifjúsági élet alapját a legkisebbek képezik, hiszen ők az első csoport, akik a családi környezetből kilépve a bölcsőde, majd az óvoda és iskola kebelén belül a nevelési és oktatási színtéren folyamatosan pallérozódva a jövő nemzedékét képviselik. Polgármesterünk az Önkormányzat nevében ünnepélyesen köszöntötte a legfrissebb szülötteket, majd az intézményeken keresztül vázolta lehetőségeiket az ifjúsági élet legkülönbözőbb példáival. Képviseltették magukat civil szervezeteink, intézményeink, akikhez bármilyen kérdéssel tudtak fordulni a több-kevesebb helyismerettel rendelkező fiatal szülők. Kiemelt hangsúlyt kapott a település lélekszámának legújabban tapasztalható folyamatos emelkedése a fiatalok betelepülésének köszönhetően. Önkormányzatunk egyik legfontosabb feladata jelen projektnek is köszönhetően az oktatási-nevelési intézmények létszámi stabilitása mellett a minőségi közösségi élet alternatíváinak bővítése, a hagyományok ápolása, a fiatalok településen tartása.Jelenleg minibölcsődeként működik 7 fős gyermeklétszámmal településünk legfrissebb nevelési színtereként. Az épület a Faluház egyik szárnyából lett kialakítva és központi helyen, gyakorlatilag optimálisan illeszkedik az óvoda és iskola mellé. A folyamatos betelepüléseknek köszönhetően egyre több nagycsaládos él a számukra kínált kedvezményekkel és választja lakhelyül településünket. A korábbi években tapasztalt, inkább az elvándorlási jelleget mutató trendet sikerülhet ennek köszönhetően megfordítani, hiszen ha ezek az intézmények nem a fenntarthatósági minimum létszámokkal kell, hogy megküzdjenek, stabillá válik működésük. Mind a fenntartó egyház, mind a működést segítő és épületeket gondozó önkormányzat részéről perspektivikus jövőképet fest egy fejlődő és fiataljai létszámában növekvő község, ahol a bölcsődei, óvodai, iskolai létszámok is évről-évre nőnek, igény van a helyben működő intézményekre úgy a szülők, mint a kiszolgáló munkaerő részéről is. Óvodásaink kis műsorral készültek leendő társaik köszöntésére, majd az intézményvezetők mutatták be leendő fejlődésük színtereit. A civil és egyéb szervezetek, csoportok szabadidős programokat népszerűsítettek a szülők felé, amelyek közül több a család minden tagja számára élvezhető szórakozást nyújt: Íjászat, Ping-pong, Kick-box, Kerékpáros Szakosztály TSE, Kreatív Műhely, Tiszasziget SE labdarúgás, Majorette, Kondisziget, Szeretet Szigete, Sissy Lovasiskola, TBT, Kézilabda Tisza-Volán. Ki-ki megtalálhatta a számára érdekes foglakozást és a képviselőiktől érdeklődhet személyesen a részleteket illetően.

A rendezvény alapvetően egyik – induló – állomása csak az ifjúsági fórumnak, hiszen a fiatalság következő nemzedékei számára aktuális érdeklődésük, korosztályi érintettségük révén újabb és újabb kihívások várnak, igyekszünk a következő alkalommal a fonalat innen felvéve az ő igényeiket felmérve és első tapasztalataikat meghallgatva közösen megfogalmazni a célokat.Vissza