TISZASZIGET

23. Nyugdíjas fórum 3

Nyugdíjas Fórum 3. - Tiszasziget Község Önkormányzata -2020. augusztus 17. 17.00 óra


 

A projekt előkészítése során nagy hangsúlyt fektettünk a településünkön élő 60 év fölöttiek számára szervezett programok tervezésére. A fórum keretében lehetőséget biztosítunk a párbeszédre, az idősebb korosztály véleményeinek és javaslatainak meghallgatására, melyek iránymutatásul szolgálhatnak a település vezetősége számára. A fórum célja a vélemények meghallgatása, a döntéshozók segítése és a célok megvalósítása érdekében folytatott közös munka eredményképpen a települési kommunikáció.

Alapvetően a Nyugdíjas Klub hetenkénti összejövetelei hívták életre a fórumot minden érintett résztvevőjével. Nem csak az aktívan jelenlévők, hanem a velük kapcsolatban álló összes nyugdíjas szavát, érdekét, problémáját közvetítik, javaslataikat közre adják és próbálják bevonni őket a tevékenységekbe közvetve, hiszen egészségi állapotától függően nem tud mindenki személyesen megjelenni a rendezvényeken. A szociális feladatellátás (falugondnoki szolgálat), az étkeztetés, a járványügyi helyzet kérdései is napirendre került, ahogy beszámoló hangzott el Pető Jánosné elnök részéről az elmúlt időszak közösségi rendezvényeiről, a következő időszak feladatairól. A klubfoglalkozásokon a hagyományos köszöntéseken, ünnepléseken és együttléteken felül az egészséges életmóddal, kultúrával, hagyományokkal, történelemmel, gasztronómiával, vallással kapcsolatos beszélgetéseket, előadásokat is foglalkoznak.

Megtudhattuk, hogy idén is pályázott a település szociális célú tűzifára. Két éve indult az a kezdeményezés Tiszaszigeten, hogy a szociális tűzifát, mielőtt kiosztják a rászorulóknak, önkéntesek kisebb, szállítható darabokra vágják. Abban is többen segítettek, hogy az időseknek házhoz vigyék a téli tüzelőt. 

Az Idősek Napja rendezvény idén egy kicsit más módon kerül megrendezésre, mint az eddigi években. A Nyugdíjas klub az ismert külső körülményeket figyelembe véve, rendezi meg az eseményt várhatóan szeptember végén.

A helyi Vega-Boxes Szociális Szövetkezet étkezési paprika felajánlására a továbbiakban is lehet számítani, az átvétel helyéről és idejéről tájékoztatást kap a lakosság.

Polgármester úr kiemelte, hogy a nyugdíjasok létszámuknál fogva is jelentős hányadát képezik a település lakosságának és élettapasztalatuknál fogva nagyon fontosnak tartja véleményüket, javaslataikat. A klubjuk a civil szervezetek közt egy erős és feladatokat is vállaló népes csoportot képvisel, akiknek köszönhetően a hagyományőrzés kulturális vonala remélhetőleg nem fog megszakadni. Párbeszédes, jó hangulatú, és építő fórum zajlott le, ahol a közösségi összetartás szelleme erősen érezhető volt.
Vissza