TISZASZIGET

Tiszasziget Község Önkormányzata


Tiszasziget Község Önkormányzata közérdekű adatai 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse. Fenti törvény rendelkezései alapján ezen pontban megtalálhatja Tiszasziget Község Önkormányzata közérdekű adatait.

ÖNKORMÁNYZAT

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tiszasziget Község Önkormányzata

6758 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

Törzskönyvi azonosítószám:726555

Adószám: 15726559-20-06

telefon: 62/653-290

e-mail:tiszasziget@vnet.hu

www.tiszasziget.hu

Ferenczi Ferenc, polgármester

Nacsa Tamás József, alpolgármester

Szabó Károly Pál, alpolgármester

 

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

Törzskönyvi azonosítószám: 805520

Adószám: 15805526-1-06

telefon: 62/653-290

e-mail: tiszasziget.jegyzo@invitel.hu

www.tiszasziget.hu

Angyal Zsolt, jegyző


ügyfélszolgálatának elérhetőségei : 06-62/653-290, 62/254-022/12
ügyfélfogadás helye : 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8 órától 17,30 óráig
Csütörtök: 8 órától 16 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Felépítése

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

szervezeti egységek: Tiszasziget Község Önkormányzata
vezető neve: Ferenczi Ferenc
beosztása: polgármester
telefonszáma: 62/254-022/13; 62/653-290
elektronikus levélcím: polgarmestertiszasziget@gmail.com

szervezeti egységek: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal
vezető neve: Angyal Zsolt
beosztása: jegyző
telefonszáma: 62/254-022/12; 62/653-290
elektronikus levélcím: tiszasziget.jegyzo@invitel.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Papdiné Megyeri Csilla (62) 254-022/12; (62) 653-290; tiszasziget.jegyzo@invitel.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8 órától 16 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8 órától 17,30 óráig
Csütörtök: 8 órától 16 óráig
Péntek: 8 órától 12 óráig

 

5: Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

 Ferenczi Ferenc

polgármester

(62) 254-022/13
(62) 653-290

Nacsa Tamás József

alpolgármester

nacsatomi@freemail.hu

Szabó Károly Pál

alpolgármester

szabogazdasz@gmail.com

 

 

 

 Képviselők

 

Csóti Ferenc

csoti.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Károsi János

tiszasziget@vnet.hu

Nacsa Tamás József

nacsatomi@freemail.hu

Papp Béla

pappbela.sziget@gmail.com

Szabó Károly Pál

szabogazdasz@gmail.com

Szekeres Olga Piroska

szekeresolga@gmail.com

 

 

Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Babasziget Mini Bölcsőde
székhelye: Tiszasziget
postai címe: 6756 Tiszasziget, Szabadság utca 8..
telefonszáma: 06-70/883-3781
telefaxszáma: ---
elektronikus levélcíme: babaszigettiszasziget@gmail.com
honlapja:www.tiszasziget.hu

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Védőnői Szolgálat

székhelye:Tiszasziget

postai címe:6756 Tiszasziget, Szabadság u. 10/a.

telefonszáma:(62) 254-428

telefaxszáma: ---

elektronikus levélcíme:vedenotiszasziget@gmail.com

önálló védőnői tanácsadás: szerda: 8-10 óra

csecsemő tanácsadás: kedd: 11.00-13.00 óra

honlapja: www.tiszasziget.hu

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Vedres István Faluház (Könyvtár)

székhelye: Tiszasziget

rendezvényszervező, könyvtáros: Gárgyánné Lampert Magdolna

postai címe: 6756 Tiszasziget, Szabadság u. 8.

telefonszáma: 62/594-080

elektronikus levélcíme:faluhaz.tiszasziget@gmail.com

honlapja:www.tiszasziget.hu

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: 1. számú háziorvosi körzet (felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás)

Vállalkozó háziorvos neve: Dr. Mohos András

székhelye: Tiszasziget

postai címe: 6756 Tiszasziget, Szabadság u. 10/a.

telefonszáma: 62/253-868

elektronikus levélcíme:

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Fogászat

Vállalkozó háziorvos neve:Dr. Gombás Ildikó

székhelye: Újszentiván

postai címe: Újszentiván, Kossuth u. 19.

telefonszáma:06-30/219-8293

elektronikus levélcíme:ujszentivan.fogaszat@freemail.hu

 

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ

Vezetője:Kónya Tünde

Helyi egység vezetője, családsegítő, gyermekjólét: András Szilvia

székhelye: Tiszasziget

postai címe: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.

telefonszáma:62/649-287

elektronikus levélcíme:gyermekjolet@tiszasziget.hu

Szociális gondozók: Farkas Csabáné, Szabóné Szentkirályi Xénia

Tanyagondnok: Papdi Zsolt

 

Gazdálkodó szervezetek

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:---

 

Alapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:
Az alapítvány neve: ---

 

 

Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve: ---

Felettes, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének hivatalos neve:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

A kormány területi államigazgatási szerve

Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde

Főigazgató: Dr. Mikecz Péter

Megbízott igazgató: Zakar Péter

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: (62) 680-663

Fax: (62) 680-601

E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

honlapja: http://www.csmkh.hu/

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

 

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Helyi civil szervezetek támogatása.

 

Hatósági ügyek intézésének rendje

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Adóügyek
Hatáskör címzettje: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Illetékességi terület: Tiszasziget község közigazgatási területe
Eljáró ügyintéző
Lacziné Márki Katalin
Telefon: 62/254-022 - 15. mellék, 62/653-290
E-mail: tiszasziget.ado@invitel.hu

 

Anyakönyvi ügyek
Hatáskör címzettje: Tiszasziget Község Önkormányzatának anyakönyvvezetője
Illetékességi terület: Tiszasziget község közigazgatási területe
Eljáró ügyintéző
Lacziné Márki Katalin
Telefon: 62/254-022 - 15. mellék, 62/653-290
E-mail: tiszasziget.ado@invitel.hu


Általános igazgatás
Hatáskör címzettje: Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Tiszasziget Község Önkormányzatának polgármestere
Illetékességi terület: Tiszasziget község közigazgatási területe
Ügytípusok:
·  birtokvédelem
·  kereskedelmi tevékenységek bejelentése, engedélyezése
·  ipari tevékenységek bejelentése, engedélyezése (telephelybejelentés-engedélyezés)
·  szálláshely-üzemeltetési engedély
·  közterület-használati engedély
·  fakivágási engedély

·  kút létesítési, megszüntetési és fennmaradási engedély


Eljáró ügyintézők:
Papdiné Megyeri Csilla
Lázár Tímea
Telefon: 62/254-022/12, 62/653-290
E-mail: tiszasziget.jegyzo@invitel.hu; tiszasziget@vnet.huSzociális ügyek
Hatáskör címzettje:  Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Illetékességi terület: Tiszasziget község közigazgatási területe

Ügytípusok:
3/2020 (II.14) önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatások
11/2014. (IX.22) önkormányzati rendeletben meghatározott ösztöndíjjal kapcsolatos eljárás
19/2020. (X.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott szociális tűzifa támogatás.

Eljáró ügyintézők:
Oláhné Kóbor Andrea, Lázár Tímea
Telefon: 62/254-022/11; 62/653-290
E-mail: tiszasziget.igazgatas@invitel.hu; tiszasziget@vnet.hu


Formanyomtatványok letöltése

 

Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

hulladékkezelési közszolgáltatás
a település szilárd és folyékony hulladéka szervezett elszállítása
Szolgáltató: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
6728 Szeged, Városgazda sor 1..
4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd kommunális hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátásáról

http://www.szegedihulladek.hu

 

temetkezési szolgáltatás:

Szolgáltató: választható

Tiszaszigeti temető üzemeltetője: Tiszasziget Község Önkormányzata,Berg Henrikné -Temetkezési Vállalkozó

Székhely:6754 Újszentiván, Május 1. u. 31.

Telefon: 06-30/531-3638

 

kéményseprő-ipari közszolgáltatás
Szolgáltató: Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(6725 Szeged, Moszkvai krt. 27.)
http://www.kemenytisztitas.hu/

Ivóvíz ellátása, csatorna szolgáltatás
Egészséges ivóvíz biztosítása, szennyvíz szippantás, szennyvíz elvezetés, tisztítás
Szolgáltató: Alföldvíz Zrt.
Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei: https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/irodaink-elerhetosegek
Telefon: 80/922-334
Fax: 66/523-232
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu

Teljeskörű közvilágítás
Közvilágítás ellátása
Szolgáltató: NKM Áramszolgáltató Zrt.

Hibabejelentés:

(62) 565 881 (a hibabejelentés fogadást az NKM Áramhálózati Kft., mint elosztói engedélyes üzemelteti)

A hibabejelentés menüpontjai:

1. Közvetlen életveszéllyel kapcsolatos bejelentés

2. Hálózati károkozással kapcsolatos bejelentés*

3. Áramellátás hiányának bejelentése*

4. Közvilágítási hibával kapcsolatos bejelentés

*Az ügyintézéshez kérjük, készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosítóját, amelyet áramszámlája utolsó oldalán, kiemelt vastag számmal talál!

Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center)

Telefonos ügyfélszolgálatunkon a nap 24 órájában, a hét minden napján várjuk hívását:

06 62 565 600

Amennyiben Ön már szerződött ügyfelünk, kérjük készítse elő 10 számjegyű fogyasztási hely azonosító számát a gyorsabb ügyintézés érdekében.

A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

A hivatal által vezetett nyilvántartások a következő helyeken érhetőek el:
Nyilvántartás kereskedelmi tevékenyéségről
Nyilvántartás telephelyekről
Nyilvántartás szálláshelyekről

 

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: ---

Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:

A testületi szerv működésére vonatkozó szabályokat Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  22/2019. (IX.14.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

Az ülések jegyzőkönyvei, szavazás adatai a település hivatalos oldalának http://www.tiszasziget.hu/hirek/jegyzokonyvek menüpontja alatt elérhetők.

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: a település hivatalos oldalának http://www.tiszasziget.hu/hirek/jegyzokonyvek menüpontja alatt elérhetők.

 

 

ÉVES MUNKATERV

Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

Bizottsági ülések
Testületi ülések
Helyi rendeletek

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: www.tiszasziget/hirek/palyazatok-projektek

 

Közérdekű adatok igénylése, közzétételi listák

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatok szabályzat tartalmazza a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét, az 1. számú melléklet az igénylő adatlapot.

 

III. Gazdálkodási adatok

Vizsgálatok, ellenőrzése nyilvános megállapításai

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2019. évi zárszámadás könyvvizsgálói jelentése és szöveges beszámolója

A működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk /feltöltés alatt/

Költségvetések, beszámolók, költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendje.

- 2019. évi zárszámadás

- 2021. évi költségvetés, Mellékletek

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: /feltöltés alatt/

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok /feltöltés alatt/

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama /feltöltés alatt/

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) /feltöltés alatt/

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések /feltöltés alatt/

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések /feltöltés alatt/

 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések /feltöltés alatt/

 

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) /feltöltés alatt/

2021. évi közbeszerzési terv 

Vissza