TISZASZIGET

24. Kézműves fórum 3


Kézműves Fórum 1. - 2020. szeptember 19. 14.00 óra - Tiszasziget

 

A település hagyományinak megőrzésén belül kiemelt szerepet játszik a kézművesség. A helyi Kreatív Műhely Lampert Józsefné Erzsike vezetésével igen aktív és tartalmas repertoárral rendelkezik a kézimunkázás terén. Generációjuknak tapasztalatát áldozatos munkával igyekeznek megőrizni és átadni az utánuk következőknek. Számos alkalommal kapcsolódnak be a különböző táborok munkájába, rendszeres nyílt találkozóik alkalmával szorgos türelemmel tanítják az ifjú nemzedéknek a kézimunkázás fortélyait. Ez alkalommal a szokástól eltérő módon sajnos szűkebb körben tudtak összegyűlni, hiszen a törzsgárda határon túli tagjai nem tudtak megjelenni a fórumon.

Lampert Józsefné köszöntője után elmesélte a megjelenteknek a műhely rövid történetét, amely egészen a távoli múltba nyúlik vissza, amikor még a tevékenységüket a műkedvelő hobbi szintről elkezdték tovább gondolni és a törzsgárda fejében összeállt egy határon átívelő szoros és aktív műhelykapcsolat az igényes hagyományőrzés ötletével. A Vajdaságban található csoportok létszámban is nagyobb és tapasztalatokban is mélyebb gyökerekkel rendelkeztek, így az ő gondolataik és friss ötletelés kapcsán született meg a mai napig kiválóan és gyümölcsözően működő együttműködés és kapcsolat. 

 

A bizonytalan ideig fennálló járványügyi helyzetben sokkal óvatosabban lehet megvalósítani az összejöveteleket, gyakorta az otthoni munkák és ötletek képek és videók formájában cserélnek gazdát, illetve a vajdasági csoportokkal is csak ilyen formában zajlik a párbeszéd.

 

Napirendi pontjait sorolva Erzsike kiemelte az alábbiak fontosságát:

  • a folytonosság biztosítása az időnkénti eszmecsere és műhelymunkaegyüttesével,
  • lehetőség szerint a fiatalok aktivitásának serkentése az iskolával, óvodával való kapcsolatokon keresztül,
  • egyesületi formában könnyebbé tenni a működésük feltételeit, tagdíjjal és pályázati lehetőségekkel bővíteni a repertoárt,
  • továbbra is együttműködni a határon túli kézimunkásokkal,
  • az évenkénti kiállítás rangjának megőrzése, ezen keresztül pedig a kapcsolatok bővítése.

 

Munkáik közül közszemlére bocsátottak néhány kiválasztott (nem csak a saját, hanem a baráti csoportok művei is megtalálhatóak a gyűjteményben) alkotást, ezzel is ösztönözve a bátrabbakat a tevékeny részvételre. Polgármesterünk a beszélgetésbe kapcsolódva kiemelte a hagyományosan évenként nálunk megrendezésre kerülő nemzetközi kézimunka kiállítást, melynek kiállítói közé messzi vidékről, sőt a határon túlról is érkeznek rendszeresen kiállítók, öregbítve településünk és a Kreatív Műhely hírnevét. A fiatalok nagy ügybuzgalommal kezdtek neki a lelkes inspiráció után a gyakorlati munkának és kisebb csoportokban próbálgathatták a különböző fortélyokat, fogásokat.

Zárásként Lampert Józsefné reményének adott hangot, hogy a következő fórum alkalmával már az egyesületi munka kezdeti lépéseiről számolhat be és mai lelkes munka folytatásaként még egy kicsit többen sikerül összejönni, akár a nagyobb termet is meg lehetne nyitni a bontott csoportos foglalkozáshoz.

 

A rendezvényen megjelent érdeklődők minden bizonnyal tevőlegesen is előbb-utóbb be fognak kapcsolódni a hagyományőrzés ezen formájához és a tudás átadása révén a kulturális örökség fenntartásához is aktívan hozzájárulnak majd.Vissza