TISZASZIGET

27. Kerekasztal beszélgetés 3


KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS 3. - 2021. április 21.17.00 óra - Tiszasziget,

Vedres István Faluház

 

Tiszasziget a projekt során összesen három alkalommal házigazdája a Kerekasztal beszélgetéseknek.A fórum célja az a tájékoztatás, az egyeztetés, a partnerek, a civil szervezet és a lakosság bevonása a tevékenységek minél szélesebb körébe.

A harmadik fórum célja, hogy a pályázat utolsó ütemére tervezett, de a hosszú passzív időszak miatt elmaradt rendezvényeit lehetőségekhez mérten hiánytalanul és az eredeti célok szerint tudjuk megvalósítani a lakosság és a civil szervezetek bevonásával.

 

A rendezvény összehívásának elsődleges célja az volt, hogy a bevezetőben leírtaknak megfelelően az elmaradt programokban érintett szervező és vezető személyekkel közösen vitassuk meg a dátumok optimális kiosztását, igazodjunk a település egyéb rendezvényeihez, közösen próbáljunk ötletekkel hozzájárulni a soron következő legnagyobb rendezvény, a Gyermeknap sajátságos (szabályok) lebonyolításához, hiszen ez az egyetlen rendezvényünk, ami konkrét dátumhoz kötött és igen közel vagyunk hozzá időben. Az elmaradt eseményeklistája a következő:

 

  • Hagyományőrző disznóvágás 3.
  • Kerekasztal beszélgetés 3.
  • Kézműves Fórum 3.
  • Kézműves Fórum 2.
  • Horgászverseny 6.
  • Horgászverseny 5.
  • Ifjúsági fórum 3.
  • Ifjúsági fórum 2.
  • Gyermeknap 3.
  • Egészséges életmód fórum 3.

 

Célzottan kerestük meg meghívóval a Civil szervezetek és intézmények képviselőit (Seprenyi Dóra – Mini Bölcsőde, Babarczi Istvánná és Nacsa Tamás – Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gárgyánné Lampert Magdolna – Vedres István Faluház, Lampert Józsefné – Kézimunka Klub, András Szilvia – Szociális Szolgálat, Lázár Tímea – Polgármesteri Hivatal, Johan Zsolt – Közösségfejlesztő), továbbá a partnertelepülések részéről Szekeres Andrea projektmenedzsert, hogy minél pontosabb képet tudjunk felvázolni a jelen helyzetről (pénzügyi és felhasználási instrukciók, módosítási lehetőségek, előírások). Andrea ismertette a tervezett módosítási dátumot (2021.12.22. felsorolta az elmaradt rendezvényeket és a hozzájuk tartozó költségvetési kereteket, röviden elmondta a partnertelepülések helyzetét. A Sellő Horgászegyesület részéről Papp Béla elnök jelezte távolmaradását, de vele előzetesen már egyeztettem és megkaptam tőle a 2 lebonyolítandó verseny tervezett dátumát.Szokolai Nikolett védőnő jelezte szintén, hogy az Orvosi Rendelőben folyamatosan zajló oltások miatt a részükről sem tud senki megjelenni, viszont vele is sikerült az Egészséges életmód fórum programját és dátumát kijelölnünk (az ÁNTSZ illetékesével és Nacsa Tamás iskolaigazgatóval közösen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Miután ezt a három programot átbeszéltük, (a horgászversenyek teljes mértékben az előző 4 rendezvény sémáját követik, évadnyitó és évadzáró jelleggel, lebonyolításuk és szervezésük, résztvevőik is szinte változatlanok, míg az egészséges életmód fórum anyaga a dohányzás ártalmainak bemutatása, prevenció, esetkezelés, ajánlások általános iskolások számára – célzottan a helyi általános iskola felső tagozatos diákjainak részvételével) a többi tervezett esemény került egyeztetésre.

A hagyományőrző disznóvágást is az előzőekben megszokott módon szeretnénk lebonyolítani, viszont hogy ne ütközzünk a Mikulás és Adventi ünnepkör rendezvényivel, de beleférjünk az idei évbe, november végére tervezzük annak megvalósítását.

Nacsa Tamás Igazgató Úr az Ifjúsági fórumok egyikét a szeptemberi tanévkezdés utáni pályaválasztási naphoz szeretné kötni (általános tájékoztatás, nyílt órák, továbbtanulási lehetőségek), míg a másikat még a júniusi tanévzárás előtt az osztályfőnökök, szülők, diákok részvételével a megváltozott rendszerű oktatásban szerzett tapasztalatokról, előnyökről és hátrányokról szólna a további közös eredményesség jegyében.

Lampert Józsefné vázolta a Kézimunka Klub terveiben szereplő két nagyszabású rendezvényt.

A Nemzetközi Kézimunka Kiállítás (2021.08.14-15.) keretében műhelymunka és kézműves fórumvalósulna meg a partnerekkel. Mint köztudott, településünkön nagy sikere van ezen rendezvénynek, a határon túlról és az ország távoli pontjairól is rendszerint 120-150 aktív kézimunkázó érkezik az eseményre. A kiállításon pazarul berendezett kis standokon mutatják be a legkülönbözőbb technikák legsikerültebb termékeit, tapasztalatokat cserélnek és az érdeklődőket beavatják a különböző rejtelmekbe. A műhelymunka célja a kiállításon megbeszélt, vagy utána javasolt és kiválasztott módszereket alkalmazva.

Ősszel aktív tapasztalatcsere zajlik a kézimunkázók és tanulni vágyók közt (akár kezdők is csatlakozhatnak) és ki-ki csak szemlélődve, vagy próbát téve szakavatott kezektől lesheti el a legcifrább fortélyokat.

Végezetül rátértünk a közeli Gyermeknap lebonyolítására. 2021.május 29-én szeretnénk megrendezni a programot, melynek előkészületei már megkezdődtek Faluházunk vezetőjének beszámolója szerint. Ő hangolja össze az oktatási és nevelési intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatal dolgozóival és a szülői munkaközösségek képviselőivel a feladatok elosztását, tervezését. A szokásoknak megfelelően helyszínül a Templom tér szolgál, ahol foglalkoztató állomásokat állítunk fel körben, illetve az iskola sportudvarával bővítjük a lehetőségeket. Bevonásra kerülnek a pedagógusok, a szülők, önkéntesek a felsorolt intézmények dolgozói és a lakosság köréből.

A tervezett programok összeállítása folyamatban van: árajánlatokat kértünk a zenés, bábos előadásokra és a légváras kitelepülésre. Tervek közt szerepel a sportudvaron szülők-gyerekek közös sor- és váltóversenye, tanár-diák futball mérkőzés, lovagoltatás (lovaskocsiztatás), arcfestés, aszfaltrajz, továbbá a bölcsőde, óvoda és iskola bemutatkozó standja, ahol pedagógusokkal és szakemberekkel lehet konzultálni az intézményekkel kapcsolatos bármilyen oktatási, nevelési, szociális, infrastrukturális kérdésekben.A járványügyi helyzetre való tekintettel fokozott elővigyázatossággal igyekszünk elkerülni az egyes helyszínek túlzsúfoltságát, a közös palacsintázás és ebéd helyett igyekszünk gyermekeknek kisebb csomaggal kedveskedni (ivólé, energia szelet, jégkrém).

Kötetlen beszélgetéssel, kiegészítő javaslatokkal és rövid összefoglalóval zártuk a fórumot.

Azelőkészített és lényegre törő szervezéssel megvalósított programon aktív másfél órában sikerült a kitűzött célt elérnünk: rendezvényeink „helyükre” kerültek, a kérdések, tapasztalatcsere, javaslatok és alkotó ötletek nyomán minden bizonnyal meg tudjuk valósítani feladatainkat.

 

 Vissza