TISZASZIGET

29. Kézműves fórum 2


Kézműves Fórum 2. - 2021. augusztus 22. 09.00 - Tiszasziget – Vedres István Faluház

 

           

A település hagyományinak megőrzésén belül kiemelt szerepet játszik a kézművesség. A helyi Kreatív Műhely Lampert Józsefné vezetésével igen aktív és tartalmas repertoárral rendelkezik a kézimunkázás terén. A műhely tagjai a generációjuk tapasztalatát áldozatos munkával igyekeznek megőrizni és átadni az utánuk következőknek. Számos alkalommal kapcsolódnak be a különböző táborok munkájába, rendszeres nyílt találkozóik alkalmával szorgos türelemmel tanítják az ifjú nemzedéknek a kézimunkázás fortélyait. Jelen fórum jó alkalmat nyújtott a találkozásra, hiszen be tudtak kapcsolódni a határon túli csoportok is úgy az előkészítésbe, mint a lebonyolításba, így a rendezvény nívója is emelkedhetett az elmúltidőszak összejöveteleihez képest.

 

Lampert Józsefné köszöntője után elmesélte a megjelenteknek a műhely rövid történetét, amely egészen a távoli múltba nyúlik vissza, amikor is a tevékenységüket a műkedvelő hobbi szintről elkezdték tovább gondolni és a törzsgárda fejében összeállt egy határon átívelő szoros és aktív műhelykapcsolat az igényes hagyományőrzés ötletével. A Vajdaságban található csoportok létszámban éstapasztalatokban is mélyebb gyökerekkel rendelkeztek, így az ő gondolataik és friss ötletelés kapcsán született meg a mai napig kiválóan és gyümölcsözően működő kapcsolat.

 

A bizonytalan ideig fennálló járványügyi helyzetben sokkal óvatosabban lehet megvalósítani az összejöveteleket, gyakorta az otthoni munkák és ötletek képek és videók formájában cserélnek gazdát, illetve a vajdasági csoportokkal is csak ilyen formában zajlik a párbeszéd.

 

Napirendi pontjait sorolva Erzsike kiemelte a fontossági sorrendet:

 

-        a folytonosság biztosítása az időnkénti eszmecsere és műhelymunkaegyüttesével

-        lehetőség szerint a fiatalok aktivitásának serkentése az iskolával, óvodával való kapcsolatokon keresztül

-        egyesületi formában könnyebbé tenni a működésük feltételeit, tagdíjjal és pályázati lehetőségekkel bővíteni a repertoárt

-        továbbra is együttműködni a határon túli kézimunkásokkal

-        az évenkénti kiállítás rangjának megőrzése, ezen keresztül pedig a kapcsolatok bővítése

 

Termékeik közül közszemlére bocsátottak néhány -nem csak a saját, hanem a baráti csoportok művei közül - kiválasztott alkotást, ezzel is ösztönözve a bátrabbakat a tevékeny részvételre.

 

Polgármesterünk a beszélgetésbe kapcsolódva kiemelte a hagyományosan évenként nálunk megrendezésre kerülő nemzetközi kézimunka kiállítást, melynek kiállítói közé messzi vidékről, sőt a határon túlról is érkeznek rendszeresen kiállítók, öregbítve településünk és a Kreatív Műhely hírnevét.

 

A résztvevő fiatalok nagy ügybuzgalommal kezdtek neki a lelkes inspiráció után a gyakorlati munkának és kisebb csoportokban próbálgathatták a különböző fortélyokat, fogásokat.

 

Zárásként Lampert Józsefné jelezte a pályázat utolsó epizódjaként megrendezésre kerülő következőfórum és műhelymunka időpontját és minden jelenlévőt invitált az aktív részvételre.

 

 

 

A rendezvény - céljának megfelelően - ismét nagyon sikeres volt, hiszen részvételre csábította azokat az érdeklődőket is, akik minden bizonnyal tevőlegesen is előbb-utóbb bekapcsolódnak a hagyományőrzés ezen formájába és a tudás átadása révén hozzájárulnak a kulturális örökség fenntartásához.

 

 

 

 

 

 Vissza