TISZASZIGET

32. Kézműves fórum 3


Kézműves fórum 3. - 2021. október 24. 09.00 óra - Tiszasziget – Laktanya

 

 

Ahogy nyári búcsúztatójában Lampert Józsefné a műhely vezetője említette, ez a hétvége részben a műhelymunka és részben a jövőre vonatkozó tervezés jegyében telt el. A műhely munkájáról elmondható, hogy az aktív foglalkozásokat tekintve szorgos tanulási-tanítási folyamatok zajlottak a különböző technikák elsajátításának, csiszolásának jegyében: a dekupázsolás, szalagvirág készítés, a hímzés, horgolás, gravírozás technikák kerültek előtérbe. Maga a fórum az elvégzett munkafolyamatok értékelésével, azok egymáshoz kapcsolásával, a technikai fortélyok nehézségeivel, a nyersanyagok beszerzésének lehetőségeivel, tehát szakmai tapasztalatcserével és ajánlásokkal, kérdésekkel és válaszokkal telt.Eredményesnek bizonyult az a kezdeményezés, miszerint az időszakos összejöveteleknek köszönhetően a folyamatosság és a friss technikák alkalmazásának lehetőségei miként könnyíthetik meg a műhely működését.

Jelen pályázatnak köszönhetően sikerült kijelölni egy olyan csapásirányt az alkotói munkában, ami a hagyományőrzés mellett a folyamatos fejlődést is biztosítja.

Kiemelt szerepet kapott a megbeszélésen a beszerzéssel kapcsolatos tervek megvitatása, az időrendi tervezés, a feladatok kiosztása.További források bevonása, esetlegesen pályázati lehetőségek felkutatása is elengedhetetlen a stabil működéshez, hiszen ezek nélkül az önerő hatalmas anyagi terhet ró a kézművesekre.

Legalább ilyen fontos célként fogalmazódott meg az oktatási-nevelési intézményekkel való együttműködés fontossága, azok gyakorlati lehetőségei.Az ismeretek átadása, a hagyományok ápolása, az inspiráció kialakítása terén fontos a közös tervezés a bekapcsolható pedagógusokkal, segítőkkel.

Változatlanul kiemelt a szerepe a Nemzetközi Kézimunka Kiállításnak, melynek köszönhetően a település neve bekerülhetett a standard eseménynaptárba és melyen keresztül legjobban kirakatba kerülhetnek a szorgos kezek végtermékei

 

                                                           A rendezvény igen hasznosnak és sikeresnek bizonyult, a kézművesek mellett ismét eljöttekazok az érdeklődők is, akik minden bizonnyal tevőlegesen is előbb-utóbb hozzá fognak kapcsolódni a hagyományőrzés ezen formájához és a tudás átadása révén a kulturális örökség fenntartásához.

 

 

 Vissza